Novinky od 1. ledna 2022

Vakcína proti klíšťové encefalitídě zdarma pro všechny nad 50 let věku

Návrh do lázní může vystavit i odborný lékař, který Vám lázně indikuje (např. ortoped po endoprotetické operaci). Návrh Vám vyplní při pooperační kontrole a Vy si tak ušetříte cestu do další ambulance (k praktickému lékaři). Omezíte tak kontakty ve zdravotnickém zařízení a snížíte riziko přenosu infekčních chorob!

Časný záchyt nádoru plic
se týká osob mezi 50–74lety, kteří kouří či kouřili alespoň 20 balíčkoroků. Tzn. po dobu 20 let 20 cigaret denně nebo též po dobu 10 let 40 cigaret denně (neplatí pro dýmku, doutník apod.). Program začíná u praktického lékaře, který odešle rizikovou osobu na vyšetření k plicnímu lékaři. Netýká se osob, které jsou již dispenzarizováni u plicního lékaře s jiným onemocněním (astma, CHOPN).